Elektrik Üretim

Gümüşhane ilinde bulunan AKKÖY-I (103,5 MW) , AKKÖY-II (233,6 MW) ve Aladereçam (7,56 MW) hidroelektrik santrallerinin toplam kurulu gücü 345 MW olup, yıllık üretim kapasitesi  1.000 GWh ile 1.200 GWh arasındadır.

AKKÖY-II Hidroelektrik santrali 1.220 metre net düşü yüksekliği ile Türkiye’de birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer almaktadır.

Yine aynı bölgede grup yatırımı, olan Doğankent Hidroelektrik Santrali 74,5 MW, Kürtün Hidroelektrik Santrali 85 MW, Torul Hidroelektrik Santrali 103,2 MW ile 263 MW kurulu güce sahiptir.

Antalya ilinde bulunan Yalnızardıç Hidroelektrik Santralinin kurulu gücü 42,3 MW ve yıllık enerji üretimi 98 GWh’dır.

Yine grup şirketlerimizden Hidro-Gen A.Ş.nin Manisa ili Soma ilçesinde inşası devam eden Termik Santal projesi tamamlandığında, santral 255 MW’lık iki üniteden toplamda 510 MW kurulu güce ulaşacaktır.