Sıkça Sorulan Sorular

EPDK tarafından belirlenmiş minimum enerji miktarını tüketip, indirimli elektrik tedarik sözleşmesi imzalayarak, enerjiyi istediği tedarik şirketinden, indirimli olarak alan aboneye Serbest Tüketici denir.

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 2019 yılı için (01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arası), geriye dönük oniki ay içerisinde 1600 kWh ve üzeri elektrik tüketmiş aboneler (aylık ortalama 85 TL ve üzeri fatura ödeyenler) Serbest Tüketici olma hakkı kazanmışlardır.

Gerçek kişiler (bireyler) için; nüfus cüzdanı fotokopisi ve önceki dönemlere ait bir adet elektrik faturası kafidir.

Tüzel kişiler (kurumlar) için ise; vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri, kimlik fotokopisi, önceki dönemlere ait elektrik faturası gerekmektedir. KOLEN Abonelik Sözleşmesi ve IA-02 Formunu imzalamış olmanız kafidir. Diğer tüm işlemler KOLEN Enerji Danışmanınız tarafından gerçekleştirilecektir.

Serbest Tüketici limitini aşan aboneler Serbest Tüketici olma hakkı kazanırlar.  Serbest Tüketici yapmış olduğu ikili anlaşma çerçevesinde istediği enerji tedarik şirketinden enerji alabilir.  Serbest Tüketicinin enerji aldığı şirketten ayrılması halinde aldığı hizmet kesintiye uğramaz. Görevli tedarikçiden, kurul tarafından onaylanan ulusal tarifeler üzerinden elektrik almaya devam eder.  Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; tüketiciler için uygun olmayan sayaçlar dağıtım şirketi tarafından ilgili ay içerisinde değiştirilir. Sayacın uygun olmaması, değiştirilmemesi abonenin tedarikçi seçme hakkını kullanmasına engel teşkil etmez.

İlgili mevzuat gereği elektrik sayaçlarının okunması, bakım, onarım vb servisler bölgedeki dağıtım şirketi tarafından verilmeye devam edecektir. 

Tüketiciler, serbest tüketici olup/olmadıklarını adreslerine gönderilen/bırakılan ödeme bildirimi veya faturalarda görebilirler.

Elektrik sayaçlarınız bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketi tarafından okunur. Sisteme yüklenir. KOLEN okunan sayaç tüketim verilerine göre indirimli olarak fatura keser.

Aylık faturası 82 TL ve üzerinde gelen ve Serbest Tüketici olmak isteyen aboneler 444 9 556 nolu telefonu arayarak veya 0555 056 56 56 nolu WhatsApp numarasına mesaj atarak veya  bilgi@kolen.com.tr  mail adresine mail göndererek, KOLEN enerji danışmanlarının kendilerine ulaşmasını sağlayabilirler. Kendisiyle temasa geçen danışmanlar abonenin serbest tüketici olması için gereğini yaparlar.

Sayaçlar, en az 25 en fazla 35 günlük dönemlerle bölgedeki dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defaya mahsus olmak üzere okunur ve sisteme yüklenir. Enerji alınan tedarik şirketi sisteme yüklenen bu tüketim miktarı üzerinden faturasını keser.

Bu imkânı sağlayabiliriz. Abonelik adresleriniz farklı bile olsa fatura adresiniz tek bir yer olabilir. Böylelikle elektrik faturalarınızı daha kolay takip edebilirsiniz. KOLEN Enerji Danışmanınız veya KOLEN Müşteri Hizmetleri ile temasa geçmeniz kafidir.

Faturalar üç ana unsurdan oluşur. 1. Enerji bedeli, 2. Dağıtım bedeli ve son olarak 3. Fon, pay ve vergiler. Ülkemizde EPDK tarafından yayımlanan ve uygulanması istenen, resmi, ulusal birim fiyat ve tarifelere http://www.epdk.gov.tr/TR/Dokumanlar/TDB/Elektrik adresinden ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan bu bedeller, üçer aylık dönemlerde, yılda dört kez, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında güncellenir. Enerji şirketinizden gelen elektrik faturanızı çok rahat olarak buradaki birim fiyatlarla karşılaştırıp, indirim alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Tedarikçinizin iflas etmesi durumunda elektriksiz kalmazsınız ve elektriğiniz kesilmez. Bulunduğunuz bölgenizden sorumlu olan görevli tedarik şirketi başka herhangi bir tedarikçi bulamamanız durumunda size elektrik tedarikini son kaynak kapsamında sağlamak zorundadır.

Böyle bir durumda EPİAŞ iflas eden tedarikçinin serbest tüketici listesini tüm tedarikçilerin görebileceği bir platformda (Piyasa Yönetim Sistemi) yayımlar. Size yapılan bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir. Aksi durumda elektrik enerjisini usulsüz kullanır durumuna düşersiniz. Usulsüz elektrik enerjisi kullanırsanız görevli tedarik şirketi tarafından onbeş gün süre verilerek elektriğinizin kesileceğine dair kesme ihbarı bırakılır.

Tüketici; tedarikçi ile yaptığı ikili elektrik tedarik sözleşmesi gereği tedarikçiye güvence bedeli, DBS veya teminat mektubu verir. Tedarikçi ve tüketici arasındaki sözleşmenin sona ermesi ve tüketicinin tedarikçiye olan borçlarını kapatmasını müteakip tedarikçi güvence bedeli, DBS veya teminat mektubunu tüketiciye iade eder.

Serbest tüketiciler, elektrik tüketim değerlerini, sayaç okuma tarihlerini, tedarikçilerine ilişkin bilgileri

https://tys-portal.epias.com.tr/tys-web/public/

https://www.turkiye.gov.tr/epias-serbest-tuketici-portali

adreslerinden, (EPİAŞ üzerinden) öğrenebilirler.

Sisteme girişi e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza veya şahsi İnternet bankacılığı bilgileri ile yapabilirler.

Ayrıca KOLEN aboneleri isterler ise KOLEN’den alacakları kullanıcı adı ve şifre ile www.kolen.com.tr adresinden kendi hesaplarına girip, kendilerine ait aylarca önceki faturalarına, ödemelerine vb bilgilere ulaşabilirler.